דף פתיחת קריאה במובייל

בדף פתיחת הקריאה, כל טכנאי יכול לפתוח קריאות למעליות שלו, שהוא אחראי עליהן. בדף קיימת השלמה אוטומטית מותאמת, שמציגה לכל טכנאי את הלקוחות/ מעליות הרלוונטיות אליו.
הרשאת "מנהל מחלקה" - רואה את כל המחלקה של העובד.
הרשאת " מנהל כל המחלקות" (נקרא בשחק "סופרוויזר") - רואה את כל המעליות
הרשאה רגילה - רואה רק את המעליות המשוייכות אליו