גוב יומי שמבצע מס פעולות

1. לקוח מדפי האתר את תבנית המיילים לפי pageslogen SENDEMAIL_
2. JOb -send offers -in status 46 to clients every 29 in month.
3. 'Job -open new call for start next month to client if the next month is 
    'the Month in which a check Is performed to him usually.