ג'וב לידים

הדף מופעל בPUSH
1. מעדכן הצעות ללא מענה מעל 72 שעות לללידים לא משוייכים.
2. מעדכן הצעות בטיפול נציג ל"נסיון שימור" ולטיפול של הסוכנת "קארין"