ניהול עלות קריאה

בדף יש אפשרות להגדיר את המשתנים השונים לעלות הקריאה - טכנאי, תקופה, סוג קריאה ומחיר. בVIEW הקריאות יש פונקציה שעובדת בהתאם