הסטוריית לקוח ממערכת קודמת (בנפיט)

הדף מציג את הסטוריית הקריאות של הלקוח מהמערכת הקודמת (בנפיט) מופיע גם כטאב בלקוח ובקריאות השרות