דוח תשלומים מתביעות

הדוח מציג לגבי תביעות בטווח תאריכים את הסכום שנדרש משומרה לשלם , את הסכום ששולם ואת הההפרש .

עמודת סך כל הסכומים ששלחתי על תביעה מסוימת - סכימה של כל החשבוניות (INV) שמתייחסות לתביעה .(ה-oref בהן הוא callid של אחת הקריאות שמשויכות לתביעה )
עמודת סכום ששולם ע"י חברת הביטוח - סכימה של עמודת Pserial בטבלת - callParts של קריאות שיצאה עבורן חשבונית .