הסטוריה מפולואפ

הדף מציג הסטוריה מפולואפ (המערכת הקודמת, הDB יושב לידנו בשרת שלנו) של הלקוח. הדף פונה לVIEWS שהוקמו, ומציג אותם בשלמותם (שינויים בהגדרות יש לבצע בVIEW)