דוח מעליות מושבתות

הדוח מציג מהSAP את המעליות שמוגדרות כ"מושבת" ואת תאריך ההשבתה. המידע מגיע משדות נוספים למעלית (OINS)