דף הדפסת קריאה מותאם

הדף מציג את פרטי הקריאה כאשר נתונים מגיעים מהפריוריטי ולא מהוויזנט. עיצוב הדף מגיע מדף אתר