דוח תמריצים

הדוח מחשב את התמריצים לעובדים לפי הגדרות שקשורות לסוג המשמרת ולמוצרים שמכרו בו, כולל התחשבות בפוקוס. הלוגיקה מפורטת בקבצים המצורפים