דף שמופעל בקליטת ליד ממקורות חיצוניים

1. מעביר את הURL מההערות להערות הפנימיות 2. מסווג את הליד למחלקה (בעל ההצעה) על פי השדה department 3. מזהה לקוח על פי טלפון 4. מעביר את שם הלקוח לCCOMPANY