דף שעובד בעדכון הצעה

בהזמנת רכש - בסטטוס "נסגר", המוצרים בהצעת הרכש עוברים למחסן שמשוייך לטכנאי של ההצעה (ממוקם ב"בעל ההצעה")