דף בקליטת ליד

קליטת ליד מURL - זיהוי לקוח: * אם הלקוח שנכנס הוא איש קשר - משתנה בהצעה שלקוח האב יהיה הלקוח, ואיש הקשר יהיה איש הקשר של ההצעה. * אם הלקוח הוא חדש, מבוצעת בדיקה על הדומיין של המייל - אם הדומיין קיים בלקוחות השיווק או באנשי הקשר של לקוחות השיווק - הלקוח החדש מוגדר כאיש קשר של הלקוח הקיים, ומסתדרת בהתאם ההצעה - לקוח ואיש קשר * מידע שמגיע ממURL - מועבר מההערות להערות הפנימיות