דוח סיכום חודשי

הדוח מציג שורות הזמנות מהSAP, כולל השדות הנוספים בשורות. הדוח משמש את הלקוח להוצאת אקסל סיכום חודש ללקוחות שלו. ניתן לחפש על לקוח ועל מספר הזמנה