הצגת הזמנות של פרוייקט

הדף מציג הזמנות של הפרוייקט - מופיעות בשדה מותאם בפרוייקט