דף בעדכון קריאה

קיים בקריאה שדה נוסף של הזמנה של הקריאה. במקרה שקריאה התעדכנה והשדה מכיל מספר הזמנה, וכן אין בקריאה חלפים, הדף מביא את שורות ההזמנה הפתוחות מהSAP ומכניס אותם כחלפים לקריאה. בוצע מכיוון שבדרך העבודה שלהם הטכנאי מקבל הזמנה וצריך לקחת את תכולתה לעבודה