דוח מנהלים עם רשימת הצעות

הדוח מאפשר חיפוש: יצרנים, סוכנים, תאריכים וכדומ..
התוצאות הם רשימת הצעות עם סטטוסים וסכומים
הסיכום של ההצעה הוא תמיד בדולרים, יש שם הכפלה של הסכום ושער המטבע