דוח רשימת קריאות

דוח זה מאפשר חתכים רבים וחיפושים רבים על רשימת הקריאות במערכת. דוח זה הוא דוח דינאמי: - מאפשר גם בנייה של העמודות המתאימות ללקוח, כולל עמודות מותאמות. - אפשרות קביעת ערכי ברירת מחדל במאפייני החיפוש