יומן שיבוצים

יומן המאפשר לראות את הקריאות בתצוגת לוח שנה, וכן לעדכן את השיבוצים לימים ואת שיבוצי הטכנאים של הקריאות