רשימת תזכורות

דף זה מציג את רשימת התזכורות של המשתמש במערכת, כמובן לפי הרשאות