דף רשימת קריאות - ראשי קריאות

דף זה מציג את רשימת הקריאות הראשית לעבודה שוטפת יש בדף זה חיפוש מתקדם ופתיחת קריאה
דף זה מאפשר עבודה שוטפת על קריאות השרות
בברירת המחדל הוא מציג את הקריאות הפתוחות
ניתן לסינון לפי קריאות:
פתוחות - כל הקריאות שהוגדרו במערכת שהם לא סגורות או מבוטלות.ניתן לקבוע אילו סטטוסים יחשבו כסגורים או מבוטלים ע"פ מפתח בלוח בקרה
סגורות - הופכי של הסעיף הקודם
עתידי - כל הקריאות המחזוריות שנפתחו עם תאריך עתידי 
ארכיון - אם ללקוח הוגדר ארכיון אזי יהיו שם קריאות (ניתן להכניס קריאות ישנות מאוד לארכיון על מנת לא להכביר על המערכת)