עדכון זמנים לחוזה שרות


על מנת לעדכן ללקוח זמנים חדשים שרכש הלקוח יש להיכנס לחוזה השרות (אפשר להיכנס דרך ניהול משתמשים - הטבלה הראשית שמתקבלת - לחיצה על הקישור שנמצא בסוף הטבלה  - סוגי שרות
או לעדכן מתוך הדוח חיוב חוזה שרות - לחיצה על המספר המופיע בעמודת מספר חוזה בטבלה.

אם מעוניינים להוסיף את דקות הרכישה ובעצם "לאפס" את כל ההיסטוריה - מעדכנים את התאריך הרלוונטי ומעדכנים את מספר הדקות שנרכשו בשדה: זמן שנרכש בדקות.

אם הלקוח נמצא במינוס (לצורך הדוגמא נניח שהלקוח נמצא במינוס של 100 דקות) וכעת הוא רכש חבילת דקות חדשה (נניח של 500 דקות)
יש לעדכן את הדקות החדשות שנרכשו בשדה: add time. בלי לעדכן את תאריך הרכישה. המערכת תפחית את הזמן שנמצא במינוס ותחשב את הזמן שנשאר ללקוח 
(בדוגמא שלנו: 400 דקות יתרה).