מוצרים נדרשים


במסך זה ניתן לעשות חיפוש על מוצרים - לפי טווח תאריכים, לפי שם מוצר, לפי סטטוס, לפי חיפוש כללי ולפי מחסן.
על מנת לבחור חיפוש לפי מחסן - יש ללחוץ על החץ (ראה חץ מספר 1 בתמונה מטה) ולסמן את המחסן הרלוונטי בתוצאות שיתקבלו.

על מנת לבצע עדכון בסטטוס המוצר: יש לבחור את המוצר מתוך הרשימה המופיעה בטבלה מטה. לסמן את המוצר (ראה חץ מספר 2 בתמונת הדוגמא מטה), לבחור את הסטטוס הרצוי וללחוץ על "עדכן"- שינוי סטטוס יופיע בתרשים המציג את הפעולות שבוצעו במוצר לפי המקט המתאים לו.
פעולת עדכון סטטוסים מ"נדרש" לסטטוס אחר תגרור פעולה של הסופה/הורדה מהמלאי.
ניתן לבצע עדכונים באופן גורף למספר מוצרים - יש לסמן את המוצרים הרלוונטיים.

על מנת להעביר מוצר או מוצרים למחסן אחר- יש לסמן את המוצר/המוצרים הרלוונטיים (ראה חץ מספר 2 בתמונת הדוגמא מטה), לבחור את המחסן הרצוי וללחוץ על עדכן.