ניהול מחסנים


הוספה או מחיקה של מחסן.

יש לבחור את המחלקה אליה משוייך העובד/מנהל המחסן (על מנת לקבל את רשימת העובדים במחלקה)
יש לבחור את מנהל המחסן 
לבחור שם למחסן החדש.
לא לשכוח ללחוץ על כפתור הוסף פריט (Ad item)