ניהול מלאי למחסנים


מסך ניהול מלאי למחסנים מאפשר עדכון המלאי לכל מחסן. עדכון המלאי כולל הוספה, הסרה או מחיקה של מוצר מהמלאי.
הסבר מפורט לכל אחד מהסעיפים:

1. ליד חץ מספר 1 - יש לבחור את המחסן הרלוונטי לעדכון המלאי. לציין שחובה לבחור מחסן לעדכון!
2. על מנת להוסיף מוצר למלאי או להסיר מוצר מהמלאי יש קודם כל לבחור את המחסן (ראה סעיף 1) ולאחר מכן לעדכן מקט של המוצר, לעדכן את המלאי וללחוץ על הוספה למלאי (במידה ורוצים להוסיף למלאי) או הסרה מהמלאי.
3. על מנת למחוק מוצר קיים מהמלאי יש למצוא את המוצר הרלוונטי בטבלה למטה (ראה חץ מספר 3), לוודא שהמלאי עומד על 0 וללחוץ על כפתור: delete.
במידה והמלאי לא עומד על 0 לא ניתן למחוק את המוצר. (תצא הודעת שגיאה)
4. על מנת לבצע העברה של מוצרים בין מחסנים:יש לבחור ליד כל מוצר  את המחסן אליו רוצים להעביר את הפריט, לעדכן כמות של מוצרים וללחוץ על transfer