דוחות חוזי שירות


חוזי שירות:
קיימים 4 סוגים שונים של שירות:

סוג 1 - בנק שעות שנקנה מראש - מתייחס ללקוח שרכש בנק שעות ושילם עליו מראש. 
לדוגמא: לקוח רכש בנק של 50 שעות. במהלך החודש היו לו 3 קריאות שסך כל הזמן עבור הקריאות האלה היה 5 שעות. בסוף החודש המערכת תציג את הזמן שנותר ללקוח 
לקבל שירות (לפי דוגמא זו: 45 שעות) עד לסיום השעות שנרכשו.
בדוח שיוצג ללקוח לא יופיע סכום החיוב (כיוון שהוא כבר שילם בגין השירות) . אם יש ללקוח שירותים נוספים שרכש - רק הם יוצגו.
יש לעדכן במערכת האם ללקוח יש אפשרות להיכנס למינוס של שעות (ז"א לקבל שירות גם אחרי שעבר את 50 השעות שנרכשו) או לא.

סוג 2 - חוזה חודשי מוגבל בשעות (חודשי מתחדש) - מתייחס ללקוח שרוכש חבילה של נניח 5 שעות בחודש אשר מתחדש בכל חודש מחדש. כלומר משלם X כסף בחודש עבור X שעות. הלקוח משלם את הסכום החודשי כל חודש מחדש ויכול לנצל עד 5 שעות עבור שירות. אין לו אפשרות לחרוג מסך השעות אבל יש סיכוי שלא ינצל את כל השעות שנרכשו ועדיין ישלם את אותו סכום.
בדוח שייצא ללקוח יוצגו סך השעות עליהן קיבל הלקוח שירות באותו חודש X המחיר לשעה שסוכם עימו = סה"כ הסכום לחיוב.
סוג 3 - מחיר לפי שעה -  מתייחס ללקוח שמבקש לשלם בכל חודש עבור שעות השירות שקיבל. נניח אם בחודש יוני הוא קיבל שירות במשך 5 שעות, בסוף החודש ישלח דוח ללקוח עם 5 שעות שעליו לשלם.

סוג 4 - ריטיינר מלא - מתתיחס ללקוחות שרוכשים שירות מלא במחיר X קבוע ללא קשר לשעות התמיכה שניצלו.בדוח יופיע הסכום לחיוב חודשי קבוע ללא קשר למספר השעות שנוצלו.

יש לשים לב שאם יש מחיר אחד לשירות שניתן במסגרת שעות העבודה (נניח בין השעות 9.00-18.00 בימים א' - ה' ) ומחיר אחר לשירות שניתן לאחר שעות אלה או בימים שישי ושבת יש לעדכן כשמקימים את החוזה ללקוח את מחיר השעה הרגילה ומחיר שעה מיוחדת וכן את השעות להן יש מחיר רגיל. (המערכת תדע לחלק את החישוב לכל קריאה שהיתה מחוץ לשעות הרגילות ולהציג בהתאם בדו"ח).