הוספת קריאת שרות


כיצד מוסיפים קריאת שרות למערכת וואייזנט? להלן סרטון קצר עם הסבר: