תוכנת שרות


מצ"ב סרטון המתאר את תוכנת וואייזנט לניהול מערך השרות בחברה.