הוספת עובד חדש

סרטון זה מציג בקצרה כיצד להוסיף עובד חדש לארגון.
הסרטון כולל גם הסבר כיצד לעדכן איש מכירות מה ERP לתוך פרטי העובד.