פרמטרים לפתיחת קריאה אוטומטית


כתובת הדף לפתיחה מהירה של קריאה עם ערכי ברירת מחדל היא:
YOUR URL/Mobile/control.aspx?control=modulesService/newCall&frame=true&statusID=-2&problemID=1&callTypeID=2&techID=190856&CID=190856&subject=test&action=open

statusID -  מספר סטטוס שנרצה להעביר
problemID - מספר סוג בעיה
callTypeID - סוג הקריאה
techID - מספר טכנאי
CID - מספר לקוח
subject - נושא הקריאה

action - פעולה שנרצה לבצע, 
open - פתיחת קריאה (יש לשים לב שבמידה ונרצה לסגור את הקריאה נעביר בפרמטר statusID = -1 שהוא סטטוס סגירת קריאה)