מפתחות שרות


שדות חובה בקריאה -  CALLS_REQUIRED_FIELDS
מפתח זה מציין את השדות שניתן להגדיר כשדות חובה בהוספה/עדכון קריאה
dropprblmTypeNameNC : מהות הפנייה
dropOrigin :  מקור הקריאה
וכן הלאה...

הצגת קריאה מחזורית -  CALLS_ShowCycle
מפתח עם ערך 1/0 להצגת קריאה מחזורית בהוספת קריאה